دل‌نوشته ابراهیم افشار برای پورحیدری فقید/ ترمه را بزن کنار، منصور!

رئیس جمهور آلمان درباره به قدرت رسیدن «ترامپ» ابراز نگرانی کردفرهنگستان فوتبال نوشت: منصور پورحیدری امروز در خانه ابدی‌اش آرام