روحانی: ملت می‌خواهد اعلام کند که آیا به سال 91 برمی‌گردیم یا به سال 1400 می‌رویم

تصاویر | چهره‌هایی که در حمایت از روحانی به ورزشگاه آزادی آمدندرئیس جمهور گفت: : ملت ما در روز جمعه