آیا زالو می‌تواند سکته مغزی را درمان کند؟/ واکنش انجمن سکته مغزی به تبلیغات تلویزیونی

واکنش مهناز افشار به محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی/ عکسرئیس انجمن سکته مغزی ایران در بیانیه‌ای نسبت به تبلیغ