آغاز به کار نخستین همایش ملی سکونتگاه های کوهستانی در سنندج

یک راه حل برای مسائل مالیاتی سینماگراننخستین همایش ملی سکونتگاه‌های کوهستانی با حضور مسئولان و پژوهشگران برجسته معماری کشور در