آخرین خبرها از صدور مجوز برای ایرلاین های جدید

افزایش ۶ میلیون یورویی قیمت آزمونایسنا نوشت: در طول ماه‌های گذشته درخواست های بسیاری برای آغاز به کار ایرلاین‌های جدید