تصاویر | ورود ناو هواپیمابر کارل وینسون به آب‌های کره‌جنوبی

۳۲۰۰ متر از باقی‌مانده آزادراه رشت قزوین زیربار ترافیک رفتمقامات آمریکایی از ورود ناو هواپیمابر کارل وینسون به آب‌های کره