معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان منصوب شد

دستور قاضی سراج برای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرجمحمدرضا خباز طی حکمی محمود