معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل
معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed
معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

این پروژه شامل قسمت های مختلف معماری سبز و پایدار است.که این شهرک انرژی مورد نیاز خود را خود آن تامین میکند. در این پروژه...

معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed

این پروژه شامل قسمت های مختلف معماری سبز و پایدار است.که این شهرک انرژی مورد نیاز خود را خود آن تامین میکند. در این پروژه تحلیل کامل این شهرک و روند آن را توضیح میدهد.قیمت: 9,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

تحلیل مجتمع مسکونی ویلا شهر میگون


تحلیل مجتمع مسکونی نیاوران معمار محمدرضا نیکبخت


تحلیل معماری kanchanjunga apartaments


تحلیل مجتمع مسکونیDonny Brook (دان بروک)


تحلیلmuseum of literature


تحلیل باغ ونک


برداشت و تحلیل مسجد مدرسه آقا بزرگ


معرفی ریچار میر و آثار معماری اش


معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zed


تحلیل مجتمع مسکونی ویلا شهر میگون


تحلیل مجتمع مسکونی نیاوران معمار محمدرضا نیکبخت


تحلیل معماری kanchanjunga apartaments


تحلیل مجتمع مسکونیDonny Brook (دان بروک)


تحلیل باغ ونککلمات کلیدی :انرژی مورد نیاز این پروژه تحلیل پروژه تحلیل کامل شهرک انرژی مورد این شهرک انرژی این پروژه شامل پروژه شامل قسمت های مختلف معماری این شهرک این پروژه مورد نیاز انرژی مورد شهرک انرژی توضیح میدهد نیاز خود تامین میکند تحلیل کامل پروژه انرژی پایدار معرفی شهرک پایدار از نظر انرژی Bed Zedانرژی مورد نیاز این پروژه تحلیل پروژه تحلیل کامل شهرک انرژی مورد این شهرک انرژی این پروژه شامل پروژه شامل قسمت های مختلف معماری این شهرک این پروژه مورد نیاز انرژی مورد شهرک انرژی توضیح میدهد نیاز خود تامین میکند تحلیل کامل پروژه انرژی پایدار