دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل
دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو

دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو

کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلونوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 86 صفحه چكيده کنترل تولیدات پراکنده و برنامه ريزي آنها يکي از مسائل مهم بهره برداري سيستم هاي قدرت است. هدف از اين مسأله حداقل کردن هزينه بهره برداري و آلودگي و تامين بار با رعايت قيود بهره برداري مي باشد. افزايش تمايل به استفاده از منابع تجديد پذير و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رويکردهاي جديدتري مورد بررسي قرار گيرد که مسأله عدم قطعيت منابع تجديد پذير از مهم‌ترين آن‌هاست. در ابتدا مسأله کنترل تولیدات پراکنده برای هر دو سناریو زمستان و تابستان بررسی شده است. در ادامه به بررسي عدم قطعيت منابع انرژي خورشيدي، تغييرات بار الکتریکی و قیمت برق در بازار خرده فروشی پرداخته شده و يک مدل بهره برداري هوشمند و انعطاف پذير از منابع، بارها و خودروهاي الکتريکي تعريف مي‌شود. براي در نظر گرفتن عدم قطعيت‌های موجود در مساله، از روش مونت کارلو با نمونه گيري از توزيع هاي احتمالي پارامترهاي تصادفي استفاده شده و مسأله به ازاي هر يک از اين سناريوها حل مي شود. پاسخ نهايي مسأله ميانگين وزني نتايج حاصل از اين سناريوها مي باشد.در ضمن برای ارزیابی مساله تصادفی از شاخص ریسک استفاده شده است. يک بهينه سازي پويا قادر خواهد بود تا توليد منابع متغير با زمان را با حضور منابع تجديدپذير و خودروهاي الکتريکي در يک شبکه هوشمند پيچيده را اجرا نمايد. لذا از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات نيز در اين پروژه استفاده شده و نشان مي‌دهيم که خودروهاي الکتريکي و برنامه پاسخگویی بار در بهره برداري از شبکه هوشمند موثر واقع مي‌شوند. واژه‌های کلیدی: تولیدات پراکنده، ریزشبکه هوشمند، خودروهای الکتریکی، عدم قطعیت، الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات  ۱    فصل اول آشنایی با تولیدات پراکنده و ریزشبکه هوشمند    1 ۱‌.1‌    تولیدات پراکنده    2 ۱٫۱٫۱    تاریخچه تولید پراکنده    2 ۲٫۱٫۱    تعریف تولید پراکنده    3 ۳٫۱٫۱    مزایای تولیدات پراکنده    5 ۴٫۱٫۱    انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده    6 ۱‌.2‌    ساختار ریز شبکه    13...

دانلود فایل ورد Word  کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 86 صفحه

چكيده
کنترل تولیدات پراکنده و برنامه ريزي آنها يکي از مسائل مهم بهره برداري سيستم هاي قدرت است. هدف از اين مسأله حداقل کردن هزينه بهره برداري و آلودگي و تامين بار با رعايت قيود بهره برداري مي باشد. افزايش تمايل به استفاده از منابع تجديد پذير و حرکت به سمت شبکه هوشمند باعث شده است که مسأله کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با رويکردهاي جديدتري مورد بررسي قرار گيرد که مسأله عدم قطعيت منابع تجديد پذير از مهم‌ترين آن‌هاست. در ابتدا مسأله کنترل تولیدات پراکنده برای هر دو سناریو زمستان و تابستان بررسی شده است. در ادامه به بررسي عدم قطعيت منابع انرژي خورشيدي، تغييرات بار الکتریکی و قیمت برق در بازار خرده فروشی پرداخته شده و يک مدل بهره برداري هوشمند و انعطاف پذير از منابع، بارها و خودروهاي الکتريکي تعريف مي‌شود. براي در نظر گرفتن عدم قطعيت‌های موجود در مساله، از روش مونت کارلو با نمونه گيري از توزيع هاي احتمالي پارامترهاي تصادفي استفاده شده و مسأله به ازاي هر يک از اين سناريوها حل مي شود. پاسخ نهايي مسأله ميانگين وزني نتايج حاصل از اين سناريوها مي باشد.در ضمن برای ارزیابی مساله تصادفی از شاخص ریسک استفاده شده است. يک بهينه سازي پويا قادر خواهد بود تا توليد منابع متغير با زمان را با حضور منابع تجديدپذير و خودروهاي الکتريکي در يک شبکه هوشمند پيچيده را اجرا نمايد. لذا از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات نيز در اين پروژه استفاده شده و نشان مي‌دهيم که خودروهاي الکتريکي و برنامه پاسخگویی بار در بهره برداري از شبکه هوشمند موثر واقع مي‌شوند.
واژه‌های کلیدی: تولیدات پراکنده، ریزشبکه هوشمند، خودروهای الکتریکی، عدم قطعیت، الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات 


۱    فصل اول آشنایی با تولیدات پراکنده و ریزشبکه هوشمند    1
۱‌.1‌    تولیدات پراکنده    2
۱٫۱٫۱    تاریخچه تولید پراکنده    2
۲٫۱٫۱    تعریف تولید پراکنده    3
۳٫۱٫۱    مزایای تولیدات پراکنده    5
۴٫۱٫۱    انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده    6
۱‌.2‌    ساختار ریز شبکه    13
۱‌.3‌    معرفی ساختارهای سخت افزاری ریزشبکه    14
۱‌.4‌    آشنایی با مفاهیم اولیه بازار برق    16
۱‌.4‌.1‌    تعاریف واژههای کلیدی    16
۱‌.4‌.2‌    انواع مدلهای بازار برق    18
۲     فصل دوم  مقدمه بر موضوع     20
۲‌.1‌    مقدمه    21
۲‌.2‌    شرح موضوع پايان نامه    23
۲‌.3‌    مروري بر ادبيات موضوع    23
۲‌.3‌.1‌    روش يکايک شماري جامع:    24
۲٫۳٫۲    روش ليست حق تقدم    24
۳٫۳٫۲    برنامه‌ريزي پويا    25
۴٫۳٫۲    رهاسازي لاگرانژ    25
۵٫۳٫۲    روش سلسله مراتبي    26
۲‌.3‌.6‌    روش از مدار خارج کردن    27
۲‌.3‌.7‌    روش استفاده از الگوريتم ژنتيک در مسئله کنترل تولیدات پراکنده    27
۲‌.3‌.8‌    روش شبيه‌سازي آنلينگ    28
۲‌.3‌.9‌    روش جستجوي تابو    28
۲‌.3‌.10‌    روش‌هاي توزيع اقتصادي بار    29
۲‌.4‌    مرور کارهای پيشين    29
۲‌.5‌    ساختار 30
۳    فصل سوم مدلسازی و فرمول‌بندی مسئله    32
۳‌.1‌    مقدمه    33
۳‌.2‌    برنامه ريزي مشارکت واحدها    33
۳‌.2‌.1‌    روابط ریاضی مشارکت واحدها    34
۳‌.2‌.2‌    قيود واحدهاي حرارتي    35
۳‌.2‌.3‌    افق برنامه ريزي مشارکت واحدها    39
۳‌.2‌.4‌    بررسی توابع هدف مساله    40
۳‌.3‌    درنظرگیری عدم قطعیت‌های موجود در مساله کنترل تولیدات پراکنده      42
۳‌.3‌.1‌    مدل عدم قطعیت توان تولیدی توربین بادی    42
۳‌.3‌.2‌    مدل عدم قطعیت توان تولیدی سلول خورشیدی    44
۳‌.3‌.3‌    مدل عدم قطعیت بار    45
۳‌.3‌.4‌    نمونه گیری بر مبنای روش مونت کارلو    46
۳‌.3‌.5‌    کاهش سناریو    47
۳‌.4‌    الگوريتم اجتماع ذرات(PSO)    49
۳٫۴٫۱    استراتژي حل مسئله با الگوريتم PSO    49
۳‌.4‌.2‌    جمعيت اوّليه    50
۳‌.4‌.3‌    سرعت اوليه    50
۳‌.4‌.4‌    ارزيابي شايستگي    51
۳‌.4‌.5‌    بروز رساني سرعت و موقعيت    51
۳‌.5‌    جمع بندي    52
۴    فصل چهارم شبیه‌سازی و بررسی نتایج    54
۴‌.1‌    مقدمه    55
۴‌.2‌    نتایج برنامه ریزی قطعی روزانه    61
۴٫۲٫۱    سناریوی زمستان    62
۴٫۲٫۲    سناریوی تابستان    66
۳٫۴    نتایج برنامه ریزی تصادفی روزانه    68
۴‌.4‌    جمع بندی    69
۵    فصل پنجم نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات    72
۵‌.1‌    نتیجه‌گیری    73
۵‌.2‌    پيشنهادها    74
منابع و مراجع    76

 


قیمت: 11,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

دانلود فایل ورد Word نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)


ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر


دانلود فایل ورد(Word) خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS


دانلود فایل ورد(Word) نیروگاه های بادی


دانلود فایل ورد(Word) خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS


فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ادهاک


دانلود فایل ورد(Word) نیروگاه های بادی


دانلود فایل ورد Word نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)


دانلود فایل ورد(Word) بررسی تکنولوژی فرکانس رادیویی(فناوری RFID)


دانلود فایل ورد(Word) آشنایی با سیستم های تونل سازی ، مراحل تونل سازی


دانلود فایل ورد word بررسی کامل خانه های هوشمند


دانلود فایل ورد(Word) بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت


دانلود فایل ورد(Word) بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها


دانلود فایل ورد(Word) بررسی موتور های القایی (آسنکرون) و روش های راه اندازی آنها


دانلود فایل Word تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی


دانلود فایل ورد(Word) بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم


فایل ورد(Word) پروژه مقایسه فنی خطوط و کابل های AC و DC


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها


دانلود فایل ورد(Word) انواع کمک فنرها و روش طراحی آنها


دانلود فایل ورد(Word) بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن


دانلود فایل ورد(Word) بررسی عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی کارت های هوشمند و انواع آنها


دانلود فایل ورد(Word) بررسی هوش ازدحامی و کاربرد های آن


فایل ورد(Word) دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)


دانلود فایل ورد(Word) بررسی کیفیت سرویس شبکه و فناوری MPLS


دانلود فایل ورد(Word) بررسی اجزا ماشین و سیستم های انتقال قدرت مکانیکی


ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر


دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه


فایل ورد(Word) ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور


فایل ورد(Word) منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)


فایل ورد(Word) تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)


دانلود فایل ورد(Word) بررسی چاه های نفت و نگهداری آنها


فایل ورد(Word) حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت


دانلود فایل ورد(Word) سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی


فایل ورد(Word) میکرو کنترلر های AVR و طراحی و ساخت کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی ساختمان و طرز کار انواع موتورهای اکتریکی تک فاز


دانلود فایل word ذخیره کننده های اطلاعات دیجیتالی و انواع حافظه


فایل ورد(Word) بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران


دانلود فایل ورد Word بررسی و آشنایی با GPS


فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده


دانلود فایل ورد(Word) تحلیل و بررسی انواع اتصالات در اجزای ماشین


فایل ورد(Word) هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG


فایل ورد(Word) بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن


دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی


دانلود فایل word تشخیص هرزنامه وب به کمک تکنیک های داده کاوی


دانلود فایل word تحلیل کمانش نانوصفحات کامپوزیتی چندلایه گرفن قرار گرفته بر روی بستر الاستیک


دانلود فایل ورد Word جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی


دانلود فایل ورد Word قواعد ضمان بیت المال در پرداخت دیه و حدود اجرای آن


دانلود فایل ورد Word دفاع در برابر حملات سیاه چاله در شبکه های موردی سیار با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی


دانلود فایل ورد بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری


دانلود فایل ورد Word طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE


دانلود فایل ورد Word بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل


دانلود فایل ورد Word انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت


دانلود فایل ورد Word بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین


دانلود فایل ورد Word راهکارهاي حقوقي تضمين سرمايه‌گذاري بين‌المللي با تاکید بر شروط ثبات و التزام


دانلود فایل ورد Word رویکردی مبتنی برگراف به منظور خوشه‌بندی ترکیبی افرازبندی‌های فازی


دانلود فایل ورد Word نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل


دانلود فایل ورد Word علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن


دانلود فایل ورد Word عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر


دانلود فایل ورد Word مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)


دانلود فایل ورد Word شناسایی افراد با کمک مفهوم شبکه اجتماعی


دانلود فایل ورد Word ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن


دانلود فایل ورد Word بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح


دانلود فایل ورد Word تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در نرخ ارتکاب جرم در ایران


دانلود فایل ورد Word بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری


دانلود فایل ورد Word بررسی حقوقی سه طلاقه کردن در یک مجلس


دانلود فایل ورد Word بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر


دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق


دانلود فایل ورد Word بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی


دانلود فایل ورد Word بیع الکترونیکی در نظام حقوقی ایران


دانلود فایل ورد Word امکان برقراری نظام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران


دانلود فایل ورد Word بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم


دانلود فایل ورد Word وضعیت ارث دیه در حقوق ایران و مصر


دانلود فایل ورد Word بررسی مانعيت قتل بر ارث از نظر فقهاي اماميه و اهل تسنن


دانلود فایل ورد Word بررسي فقهي وحقوقي آثار فرهنگي – تاريخي ( فقه اماميه و حقوق ايران )


دانلود فایل ورد Word بررسي دفينه (گنج) از ديدگاه فقهاي اماميه و حقوق موضوعه ايران


دانلود فایل PDF مقاله تعقیب حداکثر توان (mppt) در توربین بادی pmsg


دانلود فایل ورد مقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)


دانلود فایل ورد Word مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی


دانلود فایل ورد Word هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه


دانلود فایل ورد Word بهسازی سیگنال گفتار در حوزه زمان فرکانس


دانلود فایل ورد Word آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی


دانلود فایل ورد Word توسعه ی تکنيک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو


دانلود فایل ورد Word مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه


بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) word


دانلود فایل ورد Word الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا


دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلودهکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp 1zwnj nbsp nbsp 2zwnj nbsp nbsp پراکندهnbsp nbsp nbsp 4zwnj nbsp nbsp 3zwnj nbsp nbsp کنترل تولیدات پراکنده بازار خرده فروشی nbsp nbsp 2zwnj nbsp 1zwnj nbsp 4zwnj nbsp تولیدات پراکنده پراکندهnbsp nbsp ۲zwnj 3zwnj ۳zwnj 3zwnj 4zwnj 2zwnj تولیدات ۲zwnj 1zwnj دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلوnbsp nbsp nbsp 1zwnj nbsp nbsp 2zwnj nbsp nbsp پراکندهnbsp nbsp nbsp 4zwnj nbsp nbsp 3zwnj nbsp nbsp کنترل تولیدات پراکنده بازار خرده فروشی nbsp nbsp 2zwnj nbsp 1zwnj nbsp 4zwnj nbsp تولیدات پراکنده پراکندهnbsp nbsp ۲zwnj 3zwnj ۳zwnj 3zwnj 4zwnj 2zwnj تولیدات ۲zwnj 1zwnj
سایر محصولات