دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل
دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

بررسی عقد جعاله در حقوق مدنینوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 42 صفحه چکیده جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است . بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد . کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق  فهرست مطالب چکیده    ا مقدمه    1 فصل اول: کلیات ۱-۱- بیان مسأله    3 ۱-۲- تاریخچه تحقیق    3 ۱-۳- اهداف و اهميت موضوع    4 ۱-۴- ضرورت تحقیق    4 ۱-۵- سئوال تحقیق    5 عقد جعاله در بانکداری اسلامی را از دیدگاه حقوقی بررسی نمائید.    5 ۱-۶- فرضیه های تحقیق    5 ۱-۷- روش تحقیق    5 ۱-۸-پیشینه تحقیق    6 ۱-۹- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها    6 ۱-۱۰- تعریف عقد در قانون مدنى    8 ۱-۱۱- تعریف قرارداد جعاله و مباحث مربوط به آن    9 ۱-۱۱-۱-مفهوم لغوي جعاله    9 ۱-۱۱-۲- مفهوم جعاله در اصطلاح فقهي    9 ۱-۱۱-۳- مفهوم حقوقي و قانوني جعاله    9 ۱-۱۲- انواع جعاله    10 ۱-۱۲-۱- جعاله خاص    10 ۱-۱۲-۲- جعاله عام    10 ۱-۱۳- مقايسه جعاله و استيفاء منفعت    11 ۱-۱۴- مقايسه جعاله با اجاره اشخاص    11 ۱-۱۵- مقايسه جعاله و حق‌العمل كاري    12 ۱-۱۶- مقايسه جعاله با شرط ابتدايي    12 ۱-۱۷- مقايسه جعاله با سبق و رمايه    12 ۱-۱۸- ارکان جعاله    13 ۱-۱۹- طرفین عقد جعاله    13 ۱-۲۰- دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه    14 ۱-۲۱-نظريات فقها و حقوقدانان نسبت به جعاله و ماهيت آن    16 ۱-۲۱-۱- نظريات مختلف در رابطه با ماهيت حقوقي جعاله    16 ۱-۲۱-۲- نظريه منتخب و دلايل آن    18 فصل دوم : بررسی عقد جعاله در نظام بانکداری ۲-۱- انعقاد جعاله در نظام بانکي غير ربوي    23 ۲-۲-کاربردهاي جعاله در نظام بانکداري بدون ربا    25 ۲-۳-عقد جعاله بر اساس فتاوي حضرت امام (ره) و قانون مدني ايران    28 ۲-۴-بررسي فقهي دستورالعمل اجرايي جعاله در بانکها    29 ۲-۵- عامل و جاعل در جعاله بانک    30 ۲-۶- وکالت در جعاله بانکی    31 ۲-۷- آثار و احکام جعاله    33 ۲-۷-۱- امکان رجوع هریک    33 ۲-۷-۲- امانت بودن مال موضوع جعاله    33 ۲-۷-۳- زمان استحقاق جُعل    34 ۲-۷-۴- فسخ جعاله    34 ۲-۷-۵-بطلان جعاله    34...

دانلود فایل ورد Word   بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی  و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْليّت ، جاعل ، فقه و حقوق
 
فهرست مطالب
چکیده    ا
مقدمه    1
فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسأله    3
۱-۲- تاریخچه تحقیق    3
۱-۳- اهداف و اهميت موضوع    4
۱-۴- ضرورت تحقیق    4
۱-۵- سئوال تحقیق    5
عقد جعاله در بانکداری اسلامی را از دیدگاه حقوقی بررسی نمائید.    5
۱-۶- فرضیه های تحقیق    5
۱-۷- روش تحقیق    5
۱-۸-پیشینه تحقیق    6
۱-۹- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها    6
۱-۱۰- تعریف عقد در قانون مدنى    8
۱-۱۱- تعریف قرارداد جعاله و مباحث مربوط به آن    9
۱-۱۱-۱-مفهوم لغوي جعاله    9
۱-۱۱-۲- مفهوم جعاله در اصطلاح فقهي    9
۱-۱۱-۳- مفهوم حقوقي و قانوني جعاله    9
۱-۱۲- انواع جعاله    10
۱-۱۲-۱- جعاله خاص    10
۱-۱۲-۲- جعاله عام    10
۱-۱۳- مقايسه جعاله و استيفاء منفعت    11
۱-۱۴- مقايسه جعاله با اجاره اشخاص    11
۱-۱۵- مقايسه جعاله و حق‌العمل كاري    12
۱-۱۶- مقايسه جعاله با شرط ابتدايي    12
۱-۱۷- مقايسه جعاله با سبق و رمايه    12
۱-۱۸- ارکان جعاله    13
۱-۱۹- طرفین عقد جعاله    13
۱-۲۰- دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه    14
۱-۲۱-نظريات فقها و حقوقدانان نسبت به جعاله و ماهيت آن    16
۱-۲۱-۱- نظريات مختلف در رابطه با ماهيت حقوقي جعاله    16
۱-۲۱-۲- نظريه منتخب و دلايل آن    18
فصل دوم : بررسی عقد جعاله در نظام بانکداری
۲-۱- انعقاد جعاله در نظام بانکي غير ربوي    23
۲-۲-کاربردهاي جعاله در نظام بانکداري بدون ربا    25
۲-۳-عقد جعاله بر اساس فتاوي حضرت امام (ره) و قانون مدني ايران    28
۲-۴-بررسي فقهي دستورالعمل اجرايي جعاله در بانکها    29
۲-۵- عامل و جاعل در جعاله بانک    30
۲-۶- وکالت در جعاله بانکی    31
۲-۷- آثار و احکام جعاله    33
۲-۷-۱- امکان رجوع هریک    33
۲-۷-۲- امانت بودن مال موضوع جعاله    33
۲-۷-۳- زمان استحقاق جُعل    34
۲-۷-۴- فسخ جعاله    34
۲-۷-۵-بطلان جعاله    34
۲-۷-۶-هزینه های عامل در مقابل عمل    35
۲-۷-۷- تعدد عامل در جعاله    35
نتيجه‌گيري ـ پيشنهادها    36
منابع و ماخذ    38
 

 قیمت: 12,750 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر


دانلود فایل ورد Word نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)


دانلود فایل ورد(Word) خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها


دانلود فایل ورد(Word) خانه هوشمند و طراحی سیستم های آن BMS


فایل ورد(Word) بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ادهاک


دانلود فایل ورد(Word) نیروگاه های بادی


دانلود فایل ورد(Word) بررسی تکنولوژی فرکانس رادیویی(فناوری RFID)


دانلود فایل ورد(Word) بررسی انواع سنسور و کاربرد آنها در صنعت


دانلود فایل ورد(Word) بررسی موتور های القایی (آسنکرون) و روش های راه اندازی آنها


دانلود فایل ورد word بررسی کامل خانه های هوشمند


دانلود فایل ورد(Word) آشنایی با سیستم های تونل سازی ، مراحل تونل سازی


دانلود فایل Word تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها


دانلود فایل ورد(Word) بررسی کیفیت سرویس شبکه و فناوری MPLS


دانلود فایل ورد(Word) بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها


دانلود فایل ورد(Word) انواع کمک فنرها و روش طراحی آنها


فایل ورد(Word) پروژه مقایسه فنی خطوط و کابل های AC و DC


دانلود فایل ورد(Word) بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم


فایل ورد(Word) دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)


دانلود فایل ورد(Word) بررسی اجزا ماشین و سیستم های انتقال قدرت مکانیکی


دانلود فایل ورد(Word) بررسی آب گرم کن های خورشیدی و طراحی بهینه آن


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی کارت های هوشمند و انواع آنها


دانلود فایل ورد(Word) بررسی هوش ازدحامی و کاربرد های آن


دانلود فایل ورد(Word) بررسی عملکرد ماشین های حفاری در عملیات حفاری


فایل ورد(Word) ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور


فایل ورد(Word) تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)


فایل ورد(Word) منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)


دانلود فایل ورد Word نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)


دانلود فایل ورد(Word) بررسی چاه های نفت و نگهداری آنها


دانلود فایل ورد(Word) سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ پست های فشار قوی


دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار شبکه


فایل ورد(Word) میکرو کنترلر های AVR و طراحی و ساخت کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق


دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی ساختمان و طرز کار انواع موتورهای اکتریکی تک فاز


فایل ورد(Word) حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت


ارائه الگوریتم زمانبندی مهاجرت ماشین های مجازی جهت بهینه سازی همزمان مصرف انرژی و تولید آلاینده ها در شبکه محاسباتی ابر


دانلود فایل ورد Word بررسی و آشنایی با GPS


فایل ورد(Word) بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش آن در بهبود تصمیم گیری مدیران


فایل ورد(Word) بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن


دانلود فایل word ذخیره کننده های اطلاعات دیجیتالی و انواع حافظه


فایل ورد(Word) هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG


دانلود فایل ورد(Word) بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوریتم مسیریابی


فایل ورد(Word) بررسی الگوریتم خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده


دانلود فایل ورد(Word) بررسی آنالیز روغن در مراقبت وضعیت ماشین آلات


دانلود فایل ورد Word الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا


دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده


دانلود فایل ورد Word اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین


دانلود فایل Word آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان


دانلود فایل ورد Word بررسی الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی و ارائه روشی برای بهبود برون دهی شبکه


دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته


ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار


دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم


دانلود فایل ورد Word مقایسه و شبیه سازی راهکارهای امنیتی در رایانش ابری


دانلود فایل ورد Word ارائه مدلی برای سیستم­های توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد


دانلود فایل ورد Word بهینه سازی پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی به کمک منطق فازی


دانلود فایل ورد Word ارائه یک الگوریتم اجتماع مورچگان به منظور بهبود در زمان انجام کارها در محیط گرید


دانلود فایل ورد Word مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل


دانلود فایل (Word)ارائه روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم خفاش و Fuzzy c- means


دانلود فایل ورد Word بررسی ساختار شبکه های ATM


دانلود فایل ورد Word کنترل تولیدات پراکنده در بازار خرده فروشی با روش مونت کارلو


دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی


دانلود فایل (Word) زمانبندی کار در محیط ابر مبتنی بر الگوریتم درهم آمیختن جهش قورباغه


دانلود فایل Word حفاظت یک ریزشبکه درحالت متصل و مستقل از شبکه


دانلود فایل ورد word استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی دربازشناسی چهره


دانلود فایل ورد word ارائه رویکردی جهت نگاشت سرویس های ITIL بر مبنای نقاط عملکردی (KPI) به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات


دانلود فایل ورد word ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور


دانلود فایل ورد word بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین


دانلود فایل ورد word پروژه ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming


دانلود فایل ورد word اصول طراحی آنتنهای حلقوی


دانلود فایل ورد word سیستم GSM برق 98 صفحه


دانلود فایل ورد word لیزر 230 صفحه


دانلود فایل ورد word ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه بوسیله روشهای داده کاوی مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران


دانلود فایل ورد word ارائه مدلی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات (بر اساس استاندارد PMBOK)


دانلود فایل ورد word ارائه ی یک مدل داده مناسب برای کشف انتقال بیماری های ژنتیکی


دانلود فایل ورد Word پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM )


دانلود فایل ورد word ارائه مدلی برای حل مسائل ارضاء محدودیت با استفاده از سیستمهای چند عامله


دانلود فایل ورد word ارزیابی بلوغ دفتر مدیریت پروژه براساس OPM3


دانلود فایل ورد word بررسی خاصیت تحمل پذیری خطای الگوریتم های مسیریابی چند مسیره در شبکه های حسگر بی سیم


دانلود فایل ورد word بررسی و مطالعه راهکارهای افزایش راندمان سرمایشی با بهینه سازی سیکل تبرید اجکتوری


دانلود فایل ورد word کنترل آشوب و جایگاه آن در مهندسی


دانلود فایل ورد word ارائه یک مدل بهینه تشخیص خطا در فرایند ETL


دانلود فایل ورد word الگوریتم طبقه بندی k نزدیک ترین همسایه فازی داده برای محرمانگی در محاسبات ابری


دانلود فایل ورد word خوشه‏ بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن


دانلود فایل ورد word آنالیز خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap


دانلود فایل ورد Word بهره‌برداری از سیستم‌های یکپارچه انرژی با در نظر گرفتن ماشین‌های برقی


دانلود فایل ورد Word بهبود کارایی مسیریابی روترها با استفاده از روش فازی


دانلود فایل ورد Word اعتبار و درستی‌سنجی سیستم مبتنی بر منطق فازی


دانلود فایل ورد Word ارائه‌ی یک رویکرد نوین مبتنی بر داده‌کاوی، به منظور بهبود کیفیت هشدارها در سیستم‌های تشخیص


دانلود فایل ورد Word بهبود برقراری امنیت اطلاعات در رایانش ابری با استفاده از استاندارد SAMLکلمات کلیدی :جعالهnbsp nbsp nbsp تحقیقnbsp nbsp nbsp آنnbsp nbsp nbsp منفعتnbsp nbsp nbsp اشخاصnbsp nbsp nbsp اجاره اشخاصnbsp nbsp استيفاء منفعتnbsp nbsp nbsp nbsp جعالهnbsp nbsp تحقیقnbsp nbsp عقد جعاله مقايسه جعاله آنnbsp nbsp بررسی عقد شده است جعاله جعالهnbsp تحقیقnbsp مقايسه اسلامی بررسی حقوقی بانکی مفهوم بانکداری دانلود فایل ورد Word بررسی عقد جعاله در حقوق مدنیجعالهnbsp nbsp nbsp تحقیقnbsp nbsp nbsp آنnbsp nbsp nbsp منفعتnbsp nbsp nbsp اشخاصnbsp nbsp nbsp اجاره اشخاصnbsp nbsp استيفاء منفعتnbsp nbsp nbsp nbsp جعالهnbsp nbsp تحقیقnbsp nbsp عقد جعاله مقايسه جعاله آنnbsp nbsp بررسی عقد شده است جعاله جعالهnbsp تحقیقnbsp مقايسه اسلامی بررسی حقوقی بانکی مفهوم بانکداری
سایر محصولات