بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل
بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی
بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی

بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی

حتما شما هم تاکنون برای خرید کتاب کمک درسی و یا فیلم آموزشی به یک فروشگاه مراجعه کرده ایدکهناگهان با انبوه کتاب مواجه می شوید که نمی دانید کدام یک ان چیزی است که شما می خواهیددیگر نگران نباشیدما در یک مجموعه نام بهترین نویسندگان کتب کمک درسی و استید کنکور را برایتان آمکاده کرده ایمهرگاه نام نویسنده ای را در این مجموعه نیافتید،به راحتی کتابش را کنار بگذاریدو یا با دیدن نام نویسندگان این مجموعه با کمال اطمینان کتاب مورد نظر را به خانه ببریدبدانید که اشتباه در خرید کتاب می تواند وقت و تلاش شما را هدر دهددر این مجموعه شاهد نام غالب بر 250 استاد و نویسنده ی برتر کنکور در 8 درس کنکور تجربی(همه منهای زمین شناسی) هستیدگرچه این مجموعه برای تجربی آماده شده اما دیگر رشته ها می توانند از دروس عمومی و رشته ریاضی فیزیک  از بخش ریاضی و فیزیک نیز استفاده کنندهمچنین اساتید این مجموعه علاوه بر طبقه بندی درس به درس در 10  طبقه دیگر بر اساس نظر سنجی های برگذار شده در سایت های گوناگون(که به طبع نشانگر توان علمی، روانی قلم و نتیجه دهی کتب است)طبقه بندی شده اندبرای اساتیدی که بیشترین آرا و دلنشین ترین قلم ها را داشته اند عدد 10و برای سایر اساتید اعداد 1 تا 9 را در نظر گرفته ایم.واضح است که عدد1 پایین ترین سطح را نسبت به دیگر اعداد دارد اما این نکته را بدانید که عدد 1 نشانگر استاد عالی و 10 بیانگر عالی ترین است.همچنین برخی از اساتید که دارای نشان ستاره(*) هستند در نظر سنجی ها پایین تر از عدد دیگر اساتید بوده اما از سایر نویسندگان موجود در بازار برتر هستند.(منظور از سایر نویسندگان کسانی است که نامی از ایشان ذکر نشده)نیز...

بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی

حتما شما هم تاکنون برای خرید کتاب کمک درسی و یا فیلم آموزشی به یک فروشگاه مراجعه کرده اید

که

ناگهان با انبوه کتاب مواجه می شوید که نمی دانید کدام یک ان چیزی است که شما می خواهید

دیگر نگران نباشید

ما در یک مجموعه نام بهترین نویسندگان کتب کمک درسی و استید کنکور را برایتان آمکاده کرده ایم

هرگاه نام نویسنده ای را در این مجموعه نیافتید،به راحتی کتابش را کنار بگذارید

و یا با دیدن نام نویسندگان این مجموعه با کمال اطمینان کتاب مورد نظر را به خانه ببرید

بدانید که اشتباه در خرید کتاب می تواند وقت و تلاش شما را هدر دهد

در این مجموعه شاهد نام غالب بر 250 استاد و نویسنده ی برتر کنکور در 8 درس کنکور تجربی(همه منهای زمین شناسی) هستید

گرچه این مجموعه برای تجربی آماده شده اما دیگر رشته ها می توانند از دروس عمومی و رشته ریاضی فیزیک  از بخش ریاضی و فیزیک نیز استفاده کنند

همچنین اساتید این مجموعه علاوه بر طبقه بندی درس به درس در 10  طبقه دیگر بر اساس نظر سنجی های برگذار شده در سایت های گوناگون(که به طبع نشانگر توان علمی، روانی قلم و نتیجه دهی کتب است)طبقه بندی شده اند

برای اساتیدی که بیشترین آرا و دلنشین ترین قلم ها را داشته اند عدد 10و برای سایر اساتید اعداد 1 تا 9 را در نظر گرفته ایم.

واضح است که عدد1 پایین ترین سطح را نسبت به دیگر اعداد دارد اما این نکته را بدانید که عدد 1 نشانگر استاد عالی و 10 بیانگر عالی ترین است.

همچنین برخی از اساتید که دارای نشان ستاره(*) هستند در نظر سنجی ها پایین تر از عدد دیگر اساتید بوده اما از سایر نویسندگان موجود در بازار برتر هستند.(منظور از سایر نویسندگان کسانی است که نامی از ایشان ذکر نشده)

نیز نام عده ای نویسنده و استادی که در نظر سنجی ها شرکت نکرده اند ولی می توانید در صورت عدم دستیابی به کتب دیگر نویسندگان از کتب ایشان بهره ببرید نیز در این مجموعه ذکر شده که در مجموعه با علامت سوال(؟) مشخص شده اند.

 

امید که این مجموعه بتواند دستگیر شما در انتخاب بهترین منابع برای کنکور باشد.

بدانید که تعداد نویسندگان بازار کتب کمک درسی بسیار بسیار بسیار افزون تر از تعداد نویسندگان این مجموعه است و سرگردانی بسیاری را می تواند گریبان گیرتان کند.

این مجموعه بصورت بانگ اطلاعاتی در نرم افزار اکسل با فرمتXLSمی باشد که با استفاده از امکان فیلتر در اکسل می توانید از وجود نویسنده مورد نظر در مجموعه مطلع شوید

البته یک PDF آموزشی استفاده از مجموعه کنار فایل قرار دارد.

 قیمت: 500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی


بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی


بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسی


بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسیکلمات کلیدی :ایشان بهره ببرید کتب ایشان بهره کتب دیگر نویسندگان اند nbsp امید این مجموعه بتواند بهترین منابع برای این مجموعه کمک درسی نظر سنجی کتب کمک طبقه بندی سایر نویسندگان نویسندگان این مورد نظر خرید کتاب بسیار بسیار نویسندگان کنکور اساتید نویسنده استفاده بدانید توانید بازار ایشان بانک برترین نویسندگان و اساتید کنکور و کتب کمک درسیایشان بهره ببرید کتب ایشان بهره کتب دیگر نویسندگان اند nbsp امید این مجموعه بتواند بهترین منابع برای این مجموعه کمک درسی نظر سنجی کتب کمک طبقه بندی سایر نویسندگان نویسندگان این مورد نظر خرید کتاب بسیار بسیار نویسندگان کنکور اساتید نویسنده استفاده بدانید توانید بازار ایشان