طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی نهم تا یازدهم -کد،سورس،پروژه،مقاله،تحقیق،توضیح کامل
طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی نهم تا یازدهم
طرح درس سالانه نمونه زبان فارسی نهم تا یازدهم

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي نهم تا یازدهم

فرمت فایل : وردتعداد صفحات :11قسمتی از متن :طرح درس نمونهعنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)موضوع درس: جلوه ها ی هنر در خوزستاناهداف کلی :الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایرانب- آشنایی با تفکر معماران اسلامیاهداف جزیی :الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شودو- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .اهداف رفتاری :پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان  را باهنر اسلامی توضیح دهد             ( در ک فهم )ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید                          (دانش )ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند .   ( ترکیب )د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند               ( ارزشیابی وارزش گذاری )ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند .                  ( درک وفهم )و- انواع نثر راتوضیح دهد .                                                                  ( درک وفهم )ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند                                                    (تجزیه وتحلیل )ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند                                              ( دانش)ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد .                                ( درک و فهم )ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )رفتارورودی :الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداندج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشده-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشدو- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شدز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .ارزشیابی تشخیصی :الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد ...

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي نهم تا یازدهم

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات :11

قسمتی از متن :

طرح درس نمونه

عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

موضوع درس: جلوه ها ی هنر در خوزستان

اهداف کلی :

الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

اهداف جزیی :

الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

اهداف رفتاری :

پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

الف- دانش آموزان ارتباط اصفهان  را باهنر اسلامی توضیح دهد             ( در ک فهم )

ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید                          (دانش )

ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند .   ( ترکیب )

د – دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند               ( ارزشیابی وارزش گذاری )

ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند .                  ( درک وفهم )

و- انواع نثر راتوضیح دهد .                                                                  ( درک وفهم )

ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند                                                    (تجزیه وتحلیل )

ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند                                              ( دانش)

ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد .                                ( درک و فهم )

ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

رفتارورودی :

الف – دانش آموزان هنر را بشناسد .

ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

ارزشیابی تشخیصی :

الف – دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببردقیمت: 2,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

طرح درس سالانه فارسی 2 یازدهم (تمامی رشته ها)


نمونه طرح درس فارسی هشتم براساس برنامه درس ملی


طرح درس روزانه علوم تجربي هشتم


طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي نهم تا یازدهم


طرح درس روزانه ادبيات فارسي نهم تجربي


پاورپوینت درس 6 فارسی 2 پایه یازدهم (پرورده عشق)


پاورپوینت درس 16 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم انسانی ( هنر و معماری )


پاورپوینت درس 15 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم انسانی ( زبان و آموزش )


پاورپوینت درس 14 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم انسانی ( دین و اعتقادات )


پاورپوینت درس 13 تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم انسانی ( اقتصاد و معیشت )کلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp کندnbsp nbsp nbsp الف دانش آموزان کتاب صفیر سیمرغ nbsp nbsp دانش علی اسلامی ندوشن بیان کندnbsp nbsp کند nbsp nbsp nbsp nbsp دانش آموزان هنر اسلامی اسلامی ندوشن nbsp دانش دکتر محمد nbsp درک آموزان اسلامی اصفهان نمونه ندوشن ادبیات ndash آشنایی طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي نهم تا یازدهمnbsp nbsp nbsp کندnbsp nbsp nbsp الف دانش آموزان کتاب صفیر سیمرغ nbsp nbsp دانش علی اسلامی ندوشن بیان کندnbsp nbsp کند nbsp nbsp nbsp nbsp دانش آموزان هنر اسلامی اسلامی ندوشن nbsp دانش دکتر محمد nbsp درک آموزان اسلامی اصفهان نمونه ندوشن ادبیات ndash آشنایی