کسب دکترای درجه یک عکاسی توسط یکی از اهالی بندرانزلی

فقط پیکر ۳شهید آتش‌نشان حادثه پلاسکو به پزشکی‌قانونی منتقل شده استمحمد کوچک پور عکاس مشهور گیلانی اهل بندرانزلی ، براساس