50 جشن محوری نیمه شعبان در کرمان برگزار می شود

95درصد فرآیندهای انتخابات در شهرستان سرخه الکترونیکی است
ایرنا نوشت: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه جشن های شعبانیه به صورت مردمی و خودجوش برگزار می شود گفت: حدود 50 جشن محوری در نقاط مختلف شهر کرمان برگزار می شود.

95درصد فرآیندهای انتخابات در شهرستان سرخه الکترونیکی است