اجرای طرح راهداری زمستانی فارس از ابتدای آذر

5 سیو برتر فوتبالیست های آماتور 95/08/20

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

در جلسه ای دستگاه های خدمات رسان استان میزان آمادگی خود را برای ارائه خدمات به مسافران در فصل زمستان در محورهای فارس ارزیابی کردند .

5 سیو برتر فوتبالیست های آماتور 95/08/20

دانلود shareit