عبور ایستگاه فضایی بین‌المللی از مقابل ابرماه/عکس روز ناسا

45 مدیر ایرانی جهانی شدند
جسم تیره‌رنگی که از جلوی ماه رد شده چه می‌تواند باشد؟ ماه پیش یک عکاس نجومی با مکان‌یابی و زمان‌سنجی خیلی دقیق توانست لحظه‌ی گذر ایستگاه فضایی بین‌المللی از جلوی ماه کامل را ثبت کند.

45 مدیر ایرانی جهانی شدند

دانلود مستقیم تانگو جدید