شکایت یک شهروند از حمل غیربهداشتی آب معدنی/ خودرو حامل باید مسقف باشد

40 هزار مترمربع از روستاهای هشترود آسفالت ریزی می شود
آمار نشان می‌دهد مصرف آب معدنی، در کشور روز به روز بالا می‌رود. این موضوع کار نظارت بر سلامت این کالای بسیار حساس را سخت می‌کند و مردم باید به سلامت این کالا نظارت کنند.

40 هزار مترمربع از روستاهای هشترود آسفالت ریزی می شود