وقتی همه طرف‌های دعوا در پرسپولیس کوتاه آمده‌اند!

30میلیاردتومان خرج کردند که از زباله برق تولیدکنند/برق که نگرفتندهیچ،آب آشامیدنی را هم زهر کردند
سیدجلال حسینی از فراموشی حواشی چند وقت اخیر صحبت می‌کند.

30میلیاردتومان خرج کردند که از زباله برق تولیدکنند/برق که نگرفتندهیچ،آب آشامیدنی را هم زهر کردند