مسی آفای گل لالیگا شد

290 میلیارد ریال زیرساخت در شهرک‌های صنعتی مازندران در دولت یازدهم ایجاد شد
فوق‌ستاره آرژانتینی بارسلونا آقای گل این فصل لالیگا شد.

290 میلیارد ریال زیرساخت در شهرک‌های صنعتی مازندران در دولت یازدهم ایجاد شد