تذکر احمدی‌نژاد به قالیباف درباره مناظرات!

25 سال زندان مجازات ربایندگان مرد ثروتمند
ضمیمه طنز روزنامه قانون امروز هم به مباحث انتخاباتی پرداخته است.

25 سال زندان مجازات ربایندگان مرد ثروتمند