41 کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان چهارمحال وبختیاری شناسایی شده است

25 درصد استخدامی ادارات مربوط به خانواده شهدا است
مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال وبختیاری گفت : تا کنون 41 کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان شناسایی شده است که تمام پرندگان آن منطق آلوده معدوم و ضد عفونی شده است.

25 درصد استخدامی ادارات مربوط به خانواده شهدا است