باشگاه نفت به مالک جدید رسید/ علی کریمی روی نیمکت؟

پروانه باشگاه نفت تهران به نام شرکت پارس طلاییه صادر شد.