نوه بازیگر معروف رضایت برانکو را جلب کرد؟

نوه سعید راد به همراه پرسپولیسی‌ها در اردو حضور دارد.