تصاویر | جانورانی که فقط در استرالیا‎ زندگی می‌کنند

جانورانی که در گزارش زیر مشاهده می‌کنید برخی از گونه‌های جانوری بومی استرالیا هستند که خطر انقراض برخی از آنها وجود دارد. این تصاویر از میان مجموعه تصاویر نشریه نشنال جئوگرافیک که به موضوع تنوع زیستی در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد برگزیده شده است.