درمان 5500 معتاد در اردبیل/عدم استقبال از کمپ بانوان

مهر نوشت: در سال گذشته پنج هزار و ۵۰۰ معتاد در کمپ های بهزیستی استان و به صورت سرپایی درمان شدند.