کشف دریاچه ای عجیب زیر آتشفشان در کوه های آند

2016 رکورد گرمترین سال جهان را می‌شکند
ایرنا نوشت: دانشمندان انگلیسی موفق به کشف یک مخزن غیر منتظره از آب در عمق 15 کیلومتری آتشفشانی در کوه های آند شدند؛ حجم این مخزن آب تقریبا 1.5 میلیون متر مکعب است.

2016 رکورد گرمترین سال جهان را می‌شکند

oxin channel