آسمان اصفهان تا سه‌شنبه ابری است/دمای استان تغییر محسوسی ندارد

20 هزار بافنده فرش درکشور امسال مشغول به کار می‌شوند
آسمان اکثر مناطق استان اصفهان تا دو روز آینده ابری است ضمن اینکه پدیده گرد و غبار نیز برای مناطق شرقی پیش‌بینی می‌شود.

20 هزار بافنده فرش درکشور امسال مشغول به کار می‌شوند