کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

20 امامزاده کرمان آماده برگزاری نماز عید قربان
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر در کشور به 100 هزار نفر پرستار نیازمندیم

20 امامزاده کرمان آماده برگزاری نماز عید قربان