باخت بزرگ اصولگرایان در انتخابات شوراها در تهران،مشهد،اصفهان ،کرج،شیراز وتبریز

کارگردان”گشت ارشاد2″: نسخه قاچاق فیلم در بازار همان است که به صداوسیما دادیم تا آگهی اش را پخش کنند
اعتماد نوشت:اصلاح‌طلبان در بسیاری از شهرها توانستند اکثریت کرسی‌های پارلمان شهری را از آن خود کنند.

کارگردان”گشت ارشاد2″: نسخه قاچاق فیلم در بازار همان است که به صداوسیما دادیم تا آگهی اش را پخش کنند