تحقق 91 درصدی پرداخت تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی استان

2 نفر از عوامل شهادت فرمانده گردان کورین زاهدان بازداشت شدند
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت بیش از 90 درصد از سهم استان در تسهیلات رونق تولید در سال 95 خبر داد

2 نفر از عوامل شهادت فرمانده گردان کورین زاهدان بازداشت شدند