روز پر تولد تمرین پرسپولیس/ سروش کیک‌مالی شد

193 اغذیه فروشی متخلف درطرح نوروزی تعطیل شد/کشف بیش از 11 هزار کیلو موادغذایی فاسد در اولین جمعه سال
جشن تولد 3 بازیکن پرسپولیس در تمرین این تیم برگزار شد.

193 اغذیه فروشی متخلف درطرح نوروزی تعطیل شد/کشف بیش از 11 هزار کیلو موادغذایی فاسد در اولین جمعه سال