فیلم | حمله ناگهانی پرندگان به زیر آب

17.5 درصد از مساحت اردبیل جزو مناطق شکار ممنوع محسوب می‌شود
در فیلم زیر لحظه جالب فرود همزمان ده‌ها پرنده برای شکار دسته بزرگی از ماهی ها را می‌بینید.

17.5 درصد از مساحت اردبیل جزو مناطق شکار ممنوع محسوب می‌شود