تصاویر | قاتل آتنا در انتظار برگزاری جلسه دادگاه

17 مجروح در تصادف یک مینی بوس با پژوه 405
قاتل آتنا اصلانی این روزها در بازداشت است و انتظار برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات آدم ربایی، کودک آزاری و قتل آتنا را می کشد.

17 مجروح در تصادف یک مینی بوس با پژوه 405