اینفوگرافیک | دومین تراز تجاری ایران در ۳۷ سال گذشته

16 شاکی از پرسپولیس، مانع ثبت قرارداد منشا
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تراز تجاری ایران (کسر واردات و صادرات) برای دومین سال پیاپی، مثبت شده است. این اتفاق پس از ۳۷سال تکرار شده است.

16 شاکی از پرسپولیس، مانع ثبت قرارداد منشا