«فروشنده» نامزد بهترین فیلم خارجی از نگاه منتقدان سانفرانسیسکو

10 سال برای اصلاح جمعیت ایران / لزوم توجه به کاهش نرخ ازدواج و کاهش نرخ موالید
«فروشنده» نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجى انجمن منتقدان سانفرانسیسکو شد.

10 سال برای اصلاح جمعیت ایران / لزوم توجه به کاهش نرخ ازدواج و کاهش نرخ موالید