مچ دست بازیکن پرسپولیس شکست

۹۰درصد کارگران کشور قراداد موقت دارند/ قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی نیست
پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مچ دست هافبک پرسپولیس شکسته و مجبور به گرفتن گچ شدیم.

۹۰درصد کارگران کشور قراداد موقت دارند/ قراردادهای یک ماهه امنیت شغلی نیست