منتظری: تیم ملی نیاز به امکانات بیشتری دارد/ امیدوارم همانند جام جهانی ۲۰۱۴ نشود

۸ قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر امضا شد
بازیکن تیم ملی فوتبال گفت: نباید مانند جام جهانی ۲۰۱۴ شود که شب قبل از بازی با نیجریه بگوییم قرار است فردا چه اتفاقی می‌افتد.

۸ قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر امضا شد