ترامپ باز هم ناکام ماند/ لغو “اوباماکر” نیز با مخالفت جمهوریخواهان شکست خورد

۸ غذا برای داشتن موهای سالم و جلوگیری از ریزش آن
ایرنا نوشت: به فاصله یک روز پس از شکست طرح جایگزینی جمهوریخواهان آمریکا برای قوانین بهداشتی این کشور طرح لغو ‘اوباماکر’ که از سوی رهبر جمهوری خواهان سنای آمریکا به رای گیری گذاشته شده بود نیز با مخالفت سه سناتور جمهوری خواه شکست خورد.

۸ غذا برای داشتن موهای سالم و جلوگیری از ریزش آن