برگزاری سمینار نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا درباره فناوری هسته‌ای

۶ قرارداد جدید در صنعت خودرو
تسنیم نوشت: سمینار نمایندگان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیّۀ اروپا با هدف بررسی راه ­های توسعۀ همکاری های دو جانبه در عرصۀ فنّاوری هسته ای در بازۀ زمانی دهم و یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۵ در شهر بروکسل برگزار می شود.

۶ قرارداد جدید در صنعت خودرو