بهره برداری از زمین ساحلی در اردبیل

۶۰ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند
زمین ساحلی در مجموعه ورزشی کارگران اردبیل به بهره‌برداری می‌رسد.

۶۰ درصد جمعیت استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند