انصاری‌فرد هنوز در ترکیب المپیاکوس جایی ندارد

۵ دلیل برای تقصیر شهرداری‌تهران در فاجعه‌پلاسکو
کریم انصاری‌فرد در مسابقه فردای المپیاکوس جایی در لیست 18 نفره تیمش ندارد.

۵ دلیل برای تقصیر شهرداری‌تهران در فاجعه‌پلاسکو