فیلم | ظریف: ترور، معضل جهانی است که نیاز به همکاری جهانی دارد

۵۰ ثروتمند برتر دنیا در کجا زندگی می‌کنند؟
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مصاحبه‌ای گفت: ترور، معضل جهانی است که نیاز به همکاری جهانی دارد؛ همه طرف ها پذیرفته اندکه هیچ کشوری نمی تواند از بیرون انتخاب مردم سوریه را تغییر دهد.

۵۰ ثروتمند برتر دنیا در کجا زندگی می‌کنند؟