جهانبخش: توپ‌هایمان گل نشد، باید بیشتر گل می‌زدیم

۳ میلیارد تومان برای واردات کالسکه بچه
علیرضا جهانبخش معتقد است ایران بدون توجه به جنگ‌های روانی توانست بازی را ببرد.

۳ میلیارد تومان برای واردات کالسکه بچه