انفجار ایستگاه فشار گاز همدان دو نفر را در آتش سوزاند

۳ سال حبس برای عضو سابق پارلمان کویت به دلیل انتقاد از ملک سلمان!
ایرنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران استان همدان گفت: در حالی که سه کارگر مشغول سرویس ایستگاه تقلیل فشار گاز در جاده همدان – تهران بودند به علت انفجار این ایستگاه، 2 نفر از کارگران در آتش سوختند.

۳ سال حبس برای عضو سابق پارلمان کویت به دلیل انتقاد از ملک سلمان!