لا‌دسیما برای نادال/ رافا سلطان رولاند گاروس

۲ کارگر از زیر آوار ساختمانی در منطقه سوهانک زنده خارج شدند
رافائل نادال توانست با قهرمانی در مسابقات رولند گاروس، دهمین قهرمانی خودش را جشن بگیرد.

۲ کارگر از زیر آوار ساختمانی در منطقه سوهانک زنده خارج شدند