مسئولان شادگان برای حل مشکلات مردم بهانه تراشی نکنند

۲۶ راس از گوسفندان یک دامدار طعمه گرگ ها شد
مهر نوشت: امام جمعه شادگان گفت: مدیران نمی‌توانند هیچ بهانه‌ای برای عدم توجه به رسیدگی به درخواست‌ها و حل مشکلات قانونی مردم داشته باشند.

۲۶ راس از گوسفندان یک دامدار طعمه گرگ ها شد