استاندار البرز : سابیر زیر زمین گیر کرده است

۲۰ پایگاه هلال احمر کرمانشاه تا ۵ آذر در خدمت زائران حسینی
طهایی گفت : در قطار شهری کرج، در تلاشیم تا اشتباهی که در قرارداد قبلی با شرکت سابیر اتفاق افتاد تکرار نشود.

۲۰ پایگاه هلال احمر کرمانشاه تا ۵ آذر در خدمت زائران حسینی