پشت پرده پیوستن ملی‌پوش ایرانی به آمکار

۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز» / جدول
همانطور که می‌دانید سعید عزت‌اللهی، هافبک ملی‌پوش ایرانی تصمیم گرفت به عنوان بازیکن قرضی از روستوف به تیم پایین جدولی آمکار ملحق شود.

۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست برترین‌های «تایمز» / جدول