پیگیری راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شهرستان عباس آباد

۱۷مرداد روز تاریخی یادآور رشادت پیام رسان واقعی
حسن خیریانپور،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت:راه اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی شهرستان عباس آباد به عنوان یکی از اساسی ترین زیر ساخت های تجاری استان مازندران با ورود مدیران و سرمایه گذاران جدید با جدیت پیگیری خواهد شد .

۱۷مرداد روز تاریخی یادآور رشادت پیام رسان واقعی