آخرین خبر درباره تعرفه برق تا پایان امسال

۱۴ زائر اربعین حسینی در مسیر بازگشت کشته و مجروح شدند
قائم مقام وزیر نیرو گفت: امسال دولت با افزایش ده درصد قیمت برق موافقت کرد که 5 ماه پیش اعمال شد و دیگر افزایشی نداشتیم.

۱۴ زائر اربعین حسینی در مسیر بازگشت کشته و مجروح شدند